Wydarzenia

Poświęcenie kaplicy pw. Bożego Miłosierdzia przy Haus Concordia

logo

W niedzielę 6 listopada br. w domu Polskiej Misji Katolickiej „Haus Concordia” w Herdorf-Dermbach odbyło się uroczyste poświęcenie nowo wybudowanej kaplicy (pełniącej zarazem funkcję sali konferencyjnej) ku czci Bożego Miłosierdzia. Poświęcenia dokonał nuncjusz apostolski w Niemczech, J.E. abp Nikola Eterović z Berlina, w obecności Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji, ks. bpa Wiesława Lechowicza. W uroczystości wzięło udział ponad 20 kapłanów pracujących w niemieckim i polskim duszpasterstwie oraz ponad 500 osób, naszych Rodaków z polskich parafii, specjalnie przybyłych na tę uroczystość oraz wielu Niemców z Herdorfu, Dermbach i okolicznych miejscowości. Uroczystość swoją obecnością uświetnili: pan Konsul RP z Kolonii Jan Sobczak, przedstawiciele niemieckich władz miejskich, samorządowych, partii politycznych, chór męski z parafii Herdorf, a także schola grupy modlitewnej „Orły”. Ks. Nuncjusz poświęcił budynek kaplicy, Drogę Krzyżową, ołtarz, tabernakulum oraz wszelkie sprzęty i naczynia liturgiczne służące do sprawowania świętych czynności. On także wygłosił kazanie podkreślając w nim ważność i aktualność prawd wynikających z Miłosiedzia Bożego.

Był to podniosły moment, który nie tylko ubogaca nasze życie religijne ale pozostanie również pamiątką ofiarności i życzliwości wielu darczyńców na tak zaszczytny cel. Kaplica została wybudowana dzięki finansowemu wsparciu polskiego rządu, biskupstwa Mainz oraz wielu prywatnych ofiarodawców. Sześć osób (pięciu Polaków i jeden Niemiec), zasłużonych przy budowie i wykończeniu kaplicy zostało odznaczonych przez ks. bpa Wiesława Lechowicza medalem „Exuli Bene de Ecclesia Merito”, przyznawanego za szczególne zasługi oraz w podziękowaniu za gorliwą pracę dla Kościoła i polskiej wspólnoty emigracyjnej.

Za wszelkie ofiary wszystkim darczyńcom składamy najserdeczniejsze podziękowanie: „Bóg zapłać!” Budowa i poświęcenie kaplicy pw. Bożego Miłosierdzia wpisała się w zakończony już Nadzwyczajny Jubileuszowy Rok Miłosierdzia i pozostanie jego widzialną pamiątką. Tak kamień węgielny pod kaplicę, pochodzący z muru Drzwi Świętych Bazyliki św. Piotra w Rzymie, jak fakt, iż poświęcenia kaplicy dokonał nuncjusz apostolski, są znakami naszej szczególnej łączności ze Stolicą Apostolską i Ojcem św. Mamy nadzieję, że prawda o Bożym Miłosierdziu – którego szczególnymi apostołami byli: św. s. Faustyna, bł. ks. Michał Sopoćko oraz św. Jan Paweł II – będzie promieniować z domu Concordia na nas samych, nasze rodziny i wszystkich ludzi mieszkających na niemieckiej ziemi. 

Ks. prałat Stanisław Budyn, Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech

Zdjęcia - Foto Marta Szalapak

Film - link do filmu

Copyright Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech e.V. © 2016. All Rights Reserved.